Om malerklubben

for fritidsmalere i Arendal og Grimstad

Vi er en hobbyklubb for fritidsmalere i Arendal- og Grimstadområdet. Vi treffes på Kulturkammeret  (tidligere Kilden) i Arendal en gang i uken og arrangerer jevnlig utflukter, kurs og utstillinger. Velkommen til oss!

Arkiv