Bli medlem

Arendal og Grimstad Malerklubb har bestått i over 40 år. Vi holder til på Kilden i Arendal og har klubbkvelder onsdager som er nevnt i møteplanen, fra kl. 19:00 til kl. 21:00. Fra midten av juni til ca. midten av august tar vi sommerferie.

Vi har relativt uformelle klubbkvelder. Det tegnes, males, diskuteres eller man kan studere kunst/kunstnere. Det settes ingen krav til kunstneriske ferdigheter for medlemmene i klubben, det holder at man er interessert i kunst eller liker å tegne eller male. Profesjonelle billedkunstnere er naturligvis også velkommen. Du er med andre ord hjertelig velkommen til klubben vår enten du er «fersk» som kunstner eller har lang erfaring innen området! Om du er usikker på hvordan vi har det i klubben, er det bare å møte opp en klubbkveld og snakke med oss.

Det hender også en gang i blant at klubben holder temakurs i løpet av en klubbkveld, med egne ressurser, f.eks. innen akvarellmaling. Når været er bra, hender det at vi tar med oss male-/tegnesakene våre ut for å nyte det fine været.

Du får også tilsendt invitasjon til utstillinger i klubbens regi. Som medlem får du delta med et antall av arbeidene dine på utstillinger. På denne måten får du anledning til å publisere/selge dine arbeider. Malerklubben holder 2-4 utstillinger i året. Hvor mange bilder du kan ha med, vil avhenge av hvor stort utstillingslokale klubben har fått tildelt for den aktuelle utstillingen. Se bilder fra våre utstillinger her.

Alle medlemmer som ønsker det, kan ha bilder i vårt eget online billedgalleri.

Mange av medlemmene har deltatt på mange kurs hos Jan Pettersen, Station Nordica: tegnekurs, malekurs, portrett-kurs, anatomi for kunstnere og landskapskurs. Kursene tilbys til en overkommelig pris.

Ansvarlig for medlemskartotek og økonomi:
Wallentin Wallentinsen
t: 37 01 53 52
m: 926 04 328
E-post: wallentin.wallentinsen@c2i.net

Medlemskontingenten er for tiden kr 250,- pr år. kontonr. 2800.07.16806
Som medlem får du tilsendt «avisen» Malerkladden, som er malerklubbens informasjonsorgan.

E-post til Arendal og Grimstad Malerklubb: maleren@arendaloggrimstadmalerklubb.org