Fra det første styremøtet i de nye lokalene (Lilandgården, Torvgata, Arendal). Vi venter på flere medlemer hver onsdag kl. 19.00. Velkommen!