Fra 28. april til 1. mai var en del av Malerklubbens medlemmer på en vellykket kunsttur i vakkert vårvær til København. Det ble tid til besøk på Nye Carlsberg Glyptotek i København, til Lousiana i Humlebæk (med en unik Picasso-utstilling), på Statens Museum for Kunst og på Hirschsprungske Samlinger, begge i København. Lørdag var kunstner og konservator Elsa Øiestad vår gode guide. Nedenfor ser du noen fotografier fra turen.