Det planlegges malerkurs med Bjarte Myhre 11. til 13. mai 2018.
Er du interessert, meld fra til Ole Mikalsen på sms 994 17 834 så raskt som mulig og seinest innen onsdag 2. mai.