Følgende personer utgjør det nye styret i Arendal og Grimstad Malerklubb etter valget på årsmøtet 2013 onsdag 13. februar:

  • Leder Nils Dag Lauvrak
  • Sekretær Vigdis Lavik
  • Kasserer Wallentin Wallentinsen
  • Styremedlem Vigdis Maria Salvesen
  • Styremedlem Grethe Andresen

Vara: Gudrun Hestås / Ole Mikalsen / Berit Berg