Hei alle medlemmer!🎨
Grunnet den nye Covid-19 situasjonen vi er i og oppdaterte smittevernregler med oppfordringer om å minske alle nærkontakter ytterligere, ser vi at det kan bli utfordrende å fortsette med våre medlemsmøter. Vi avlyser derfor alle onsdagstreffene inntil videre.

Ha en trygg november.
Med hilsen Styret v/ Ole, Wallentin, Sissel og Svanhild.