Organisasjon

Styremedlemmer og varamedlemmer, valgt på årsmøtet 11. februar 2015:

  • Leder Ole Mikalsen
  • Sekretær Vigdis Lavik
  • Kasserer Wallentin Wallentinsen
  • Styremedlem Vigdis Maria Salvesen
  • Styremedlem Grethe J. Andreassen

Vara: Berit Josephsen / Bjørg Pedersen

 

Informasjon / hjemmeside / Malerkladden:

  • Vigdis Lavik

Du må gjerne ringe for informasjon.
Klubbens leder Ole Mikalsen kan nås på telefon  994 17 834.