Besøk av Leonard Rickhard

Malerklubben hadde onsdag 2. november besøk av Leonard Rickhard. Det ble et meget vellykket medlemsmøte der Rickhard fortalte noen episoder fra sitt liv, om sin kunst og om noen grunn-leggende prinsipper innen malerkunsten. Siste delen av møtet ga Rickhard...