Følgende personer utgjør det nye styret i Arendal og Grimstad Malerklubb etter valget på årsmøtet 2015 onsdag 11. februar:

Leder Ole Mikalsen
Sekretær Vigdis Lavik
Kasserer Wallentin Wallentinsen
Styremedlem Vigdis Maria Salvesen
Styremedlem Grethe Jorun Andreassen
Vara: Berit Josephsen / Bjørg Pedersen