Ta med malersaker, varme klær og kanskje litt kaffi og noe godt til kaffien…