Fra Arendal og Grimstad malerklubbs utstilling på biblioteket i Arendal januar 2007.