Denne sesongens vinnerbilde ble laget av Arne Sandervang.